Vargjakten – ett hett ämne

varg 2Under året som varit har frågan om vargjakten engagerat många. Ja-sidan menar att jakten både förbättrar miljön i den mening att djurbeståndet skyddas och skyddar de tamdjur som annars löper hög risk för att bli ett enkelt byte för vargen. Nej-sidan däremot menar att de fördelar som finns med vargjakt inte väger upp det faktum att den svenska vargen faktiskt är hotad i landet – just på grund av den årliga jakten.

I dagsläget ser det ut som om vargjägarna i Värmland och i Örebro har fått låsa in bössorna i sina vapenskåp, för i dagarna meddelade nämligen Förvaltningsrätten i Karlstad att skyddsjakten på varg ska stoppas. Anledningen till beslutet i frågan kommer av två separata anmälningar från en djurrättsorganisation och från Världsnaturfonden som menar att ett jaktbeslut strider mot EU-rätt (Källa). Dock gäller anmälningarna även Dalarna, men där dröjer besked i frågan då man i länsstyrelsen i länet inte ännu själva är helt eniga i frågan. Enligt en artikel i Dalademokraten menar en av handläggarna att detta beror på att Länsstyrelsen Dalarna anser att frågan rör sig om två olika typer av jakt – vilket resulterat i att svaret om vargjakten resulterat i både ett ja och ett nej.

Kritik mot jaktstoppet

Om man trodde att beslutet om stopp i vargjakten skulle stilla debatten, trodde man allt fel. Till tidningen SvD säger Jägareförbundets ordförande att beslutet är fullständigt oanständigt. Men ordföranden behöver nog inte vänta länge på att Förvaltningsrättens beslut är uppe för granskning, för Jägareförbundet har nämligen enats om att överklaga beslutet. Och det är inte bara beslutet som upprör i förbundet – beslutet fastställdes nämligen endast 12 timmar innan årets jakt skulle satts igång. Men än är frågan som sagt inte avgjord och det är mycket möjligt att en vargjakt 2015 kommer att bli aktuell, om än något framskjutet i tid.