Solceller i kombination med annat

Det finns många fördelar med solenergi, och egentligen bara en nackdel. Denna nackdel är dock desto större: solenergi är inte så effektivt, åtminstone inte om man med det menar de metoder och tekniker som finns idag för att ta tillvara energin från solen och använda den för att skapa energi. Därför forskas det flitigt på olika sätt för att bättre kunna ta tillvara energin från solen, och skapa en effektiv solenergiproduktion.

Nanorör

Det gäller att de som forskar inom detta område vågar tänka nytt, och också experimenterar med att kombinera kända tekniker på nya sätt. Ett sådant projekt pågår vid Umeå universitet. Många sätter sitt hopp till vätgas som bränsle. Vid förbränning av väte i gasform blir vatten den enda restprodukten – inga utsläpp av koldioxid, kolmonoxid eller andra gaser som bidrar till klimatförändringarna.

En bränslecell som drivs med vätgas kan producera både elektrisk energi och värme. Thomas Wågberg vid Umeå universitet hoppas att han och hans forskarkollegor ska kunna skapa solcellsdrivna bränsleceller som med hjälp av nanoteknik blir betydligt mer effektiva än de som finns idag. På sikt hoppas de kunna nå ännu längre, och konstruera en komponent som använder solenergi för att dela upp vatten i dess beståndsdelar, väte och syre. Vätet kan då användas för energiproduktion.

En viktig beståndsdel i detta arbete är nanorör av grafen, hopprullade mikroskopiska, hönsnätslikande sjok av kolatomer. Dessa rör är mycket små, men har en stor yta vid vilken man kan fästa katalysatorer. Dessa katalysatorer kan leda de elektroner som frigörs i rätt riktning, så att de kan producera elektricitet. Än så länge återstår dock mycket arbete. Arbetet riktar just nu in sig på att skapa de nanorör av grafen som ska användas. Av en slump skapades då en sorts spiraler av kolatomer, med den lyckliga egenskapen att de har en mycket stor yta. Kanske kommer forskningen framöver att inriktas på dessa spiraler.

Läs mer om Thomas Wågberg och hans forskning här.