Solceller för en bättre framtid

Klimatkrisen är här för att stanna. Koldioxidutsläppen fortsätter att växa och Sverige gör sitt bästa för att nå de globala målen. Samtidigt är landets energiförbrukning en av de högsta i hela världen, och det är dags för varje hushåll att gå från energikonsument till energimedborgare. Ett sätt att ta sitt ansvar är att ta vara på solceller och tänka långsiktigt och förnybart när det kommer till energiförbrukning. Solen, menar forskare, är en guldgruva som kan bidra med att få utvecklingen att gå framåt.

Den industriella revolutionen och dess överdådiga bruk av fossila bränslen, människokraft och urbanisering spinner vidare. Eftersom den moderna människan tycks obenägen att ge upp sina bekvämligheter återstår bara att låta revolutionens kugghjul harva vidare, men med tanke på klimatutvecklingen krävs en radikal förändring. En bokstavligt talat ljusare framtid stavas därför sol-, vind- och grön energi. Att solen är en guldgruva som kan ge oss energi för alltid menar Christian Azar, professor i Energi och Miljö vid Chalmers tekniska högskola. Han förespråkar omstörtande förändringar, som solenergianläggningar på några procent av världens ökningar. Det skulle räcka för att täcka välfärden för 10 miljarder människor, skriver han i DN debatt. Utvecklingen har gått framåt i rasande fart, vilket har lett till att marknaden har vuxit med i snitt 40 % sedan år 2000. Därmed har priserna har sänkts i Sverige, både för moduler och kompletta nyckelfärdiga system.

Så fungerar solceller

Solcellen är en typ av fotodiod och består av ett N-skikt och ett P-skikt. Elektronkoncentrationen är olika i skikten vilket leder till att elektronerna vandrar och skapar ett starkt elektriskt fält. I mörkret finns inga fria elektroner i detta fält. Egentligen är ljuscell en korrektare benämning, eftersom vi med dagens teknik kan ta till vara på allt ljus, inte bara dygnets soltimmar. I Stockholmsområdet är antalet ljustimmar dubbelt så många som antalet soltimmar, liksom i många delar av Sverige. Tredje generationens ljusceller kan ta till vara på detta, eftersom de alstrar energi under många fler ljusförhållanden än de tidigare. Detta, liksom att tekniken blivit allt billigare, gör att ljusenergi på allvar kan utgöra ett fullgott och storskaligt alternativ till kol-, gas- och kärnkraft.

Förnybara energikällor

Exempel på förnybar energi är just energi som utvinns ur sol, vind och vatten. Det är energikällor som ständigt förnyar sig och alltså inte kommer att ta slut inom en överskådlig framtid. Fossila bränslen förnyas visserligen också, men under väldigt lång tid – flera miljoner år. De förbrukas dessutom i högre takt än de förnyas. Även kärnkraft skapas av ändliga resurser. Fördelen med förnybara energikällor, förutom att de inte tar slut, är att de kan bidra till att upprätthålla det som kallas en hållbar utveckling. Hållbar utveckling klassas enligt FN som att en utveckling som ”tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov”. Utöver att investera i förnybara energikällor, vilket med dagens utveckling blir allt billigare och mer lönsamt, är det viktigt att ta ansvar för sin livsstil och sin energiförbrukning. Men en stor del av västvärldens energiförbrukning måste också omfördelas genom strukturella förändringar. Enbart konsumentmakt är inte tillräcklig för att uppnå hållbar utveckling. Solceller är dock ett val för både den enskilde konsumenten och FN-direktiv.