Respektera reglerna för jakten

Sommaren lider mot sitt slut, vilket innebär att det snart är dags för årets älgjakt. Det är viktigt att veta att reglerna för jakten skiljer sig en aning mellan olika län. Reglerna finns för att se till att älgstammen inte skadas, och att för många älgar i fel ålder fälls.

Att jaga älg skiljer sig en aning åt, beroende på var i landet man bor. Det är nämligen länsstyrelsen i varje län som bestämmer när jakten börjar och slutar. Avgiften som ska betalas för varje fälld älg, vare sig det rör sig om ett vuxet djur eller en kalv, varierar också.

Spaning under älgjaktLika viktigt som det är att gå igenom sin utrustning och sina kläder, så att man har allt som man behöver, och eventuellt komplettera från https://fahallenjakt.se/jaktklader/, lika viktigt är det att läsa in sig på reglerna i det län där jakten ska äga rum. De kan nämligen skilja sig åt en del, och inte bara med avseende på under vilka datum jakt är tillåtet, eller vad avgiften för en fälld älg är. På informationssidan som tillhör Länsstyrelsen i Östergötlands län kan man t.ex. läsa följande, vilket är anpassat efter lokala förhållanden:

2. undvik restriktioner som begränsar kalvskyttet,
3. av den totala avskjutningen bör minst 50 – 60 % utgöras av kalv,
4. kalvförande älgko bör inte fällas om inte kalven eller kalvarna fälls före kon,
5. av den totala avskjutningen av vuxna djur bör högst 30 % utgöras av handjur. Stora äldre tjurar bör sparas.

En komplett lista för årets älgjakt, och vilka regler som gäller i de olika länen, finns att läsa här.

Icke-jägarnas ansvar

Även den som inte jagar, men gärna rör sig i skogen, bör vara extra uppmärksam på reglerna för älgjakten. Partille kommun uppmanar på sin sajt friluftsmänniskor att undvika skogsutflykter helt under jaktens två första veckor. Under den återstående tiden bör man bära färgglada kläder, kanske varselkläder för jägare, och hålla hunden kopplad.

Jakt är ett bra sätt att förvalta naturens resurser, men för att det ska fungera krävs det att alla anstränger sig: både jägare och andra som rör sig ute i skog och mark.