Ny jakt- & landsbyggdsminister

Nu har Sverige fått en ny regering och med detta följer även att Sven-Erik Bucht (S) inte längre kommer vara vår landsbygdsminister i Sverige och därmed inte heller är ansvarig för jaktfrågorna i landet heller. Nu är det i stället Jennie Nilsson (S) som statsministern har utsett att axla denna post.

När det kommer till jakt och fiske i allmänhet är det viktigt att respektera reglerna och som ny minister att överse detta på högsta nivå är socialdemokraternas Jennie Nilsson. Hon kommer från Hylte i Halland och har tidigare varit ordförande i näringsutskottet men kommer framöver att efterträda Sven-Erik Bucht som minister för jakt och landsbygd, en roll som statsministern anser att hon är väl rustad för just i och med hennes bakgrund som kommunstyrelsens ordförande i en landsbygdskommun med erfarenhet av näringslivsfrågor från riksdagen.

Redan en hel del gjort inom jakt

Om Jennie Nilsson har erfarenhet från frågor om jakt är ännu inte känt, skriver Svensk Jakt, men vad som däremot är känt är att hon kommer tillträda ett ämbete där mycket redan är genomfört. Bland annat har Bucht under sin tid på posten genomfört en hel del reformer såsom att jakt i norra Sverige först och främst ska vara tillgänglig jägare bosatta i landet, överklagandeprocessen om jakt och skyddsjakt på stora rovdjur har finjusterats och det är numera fastslaget att beslut som fattas om licensjakt ska genomföras i så god tid som möjligt för att besluten ska kunna fastslås och genomföras i domstol innan dess att jakten inleds. Dessa frågor är alltså några av de frågor Nilsson inte behöver grotta ner sig i. I stället ska nya ministern lägga fokus på hur skogsnäringen ska stärkas och frågor om att luckra upp strandskyddet i glesbebodda områden och säkerställa att anslaget till skydd av värdefull natur höjs samt att biologisk mångfald ska skyddas. Rent generellt kan sägas att ministerns tid kommer att gå åt till att verka för en hållbar och växande skogsnäring vare sig det gäller natur eller djur.