Bergvärme – en vinst på många plan

All energi på jorden kommer ursprungligen från solen. Det finns många sätt att ta till vara på denna energi för att exempelvis värma upp ett hus. Ett av de mest miljövänliga sätten är att utnyttja bergvärme.

När man installerar bergvärme från K2 Energi tar man till vara den energi som ursprungligen kommer från solen, och som finns lagrad i grundvattnet. Genom att borra ett hål 50-200 meter ned i berggrunden, och installera ett rör som pumpar ned ett kylmedium i hålet, kan man överföra värme från grundvattnet till inomhusluften i en byggnad. I den här filmen förklaras mer i detalj hur det fungerar.

Bergvärme i flerfamiljshus

De flesta förknippar bergvärme med enfamiljshus, men det går även att installera bergvärmepumpar i flerfamiljshus eller offentliga byggnader, om förutsättningarna är de rätta. Ett exempel är bostadsrättsföreningen Bosvedjan i Sundsvall, den näst största bostadsrättsföreningen i Sverige, som genomfört ett flertal renoveringar, och därigenom sänkt sin energiförbrukning med 18 procent.

Men kostnaden för uppvärmning har ändå ökat, och därför funderar man på att borra 250 hål för bergvärme. Det skulle kosta 80 miljoner för de 1033 lägenheterna, men priserna på fjärrvärme har stigit så mycket att det troligen skulle vara värt det. Enligt föreningens ordförande skulle man kunna spara sju miljoner om året på byte av uppvärmningsform.

Det är inte bara de boende i föreningen som skulle tjäna på ett byte. Eftersom fjärrvärmen ofta kommer från fossila bränslen räknar man med att ett byta kommer att minska utsläppen av koldioxid med ungefär 1000 ton om året. Detta skulle i så fall inte bara bero på installation av bergvärme, utan också på andra lösningar. En sådan lösning är att installera luft/luftvärmepumpar som återvinner värme från föreningens ventilationsanläggningars frånluft.

Ytterligare information om bergvärmepumpar finns på Energimyndighetens webbplats.