Återvinning i Sverige

Recycling

Hans Andersson Recycling

Vi har tidigare pratat om Hans Andersson Recycling och hur dess företag erbjuder återvinning på ungefär 20 platser runt om i landet. Tidigare handlade återvinning mest om pappersinsamling men idag kan man faktiskt göra nya varor av det återvunna materialet. Företaget tar idag hand om återvinning för både restauranger, fastighetsägare, industrin och dagligvaruhandeln. Syftet med den här typen av verksamhet är att ta tillvara på de avfall och varor som finns istället för att slänga dem. Mycket av den plasten och annat som används, smälter man ned och gör nya petflaskor etc av.

Will Ferrell och återvinning

Den numera infödda stjärnskådisen Will Ferrell har ett grymt liv i Los Angeles samt en brackig lägenhet i New York. Men vad många inte vet är att han egentligen älskar något helt annat. Nämligen soptippen i Gnesta. Där han har sitt hus tillsammans med sin svenska fru Viveca. Att åka till tippen med en fylld bil och bara dumpa allting är det som får igång Mr Farrell. Han berättar att han hade bott i området en längre tid innan de bestämde sig för att köpa huset. Det är ett alla känner alla område och på somrarna så brukar de grilla och sjunga helan går och så vidare.

Återvinning i landet

I Sverige blir vi bara bättre och bättre på att återvinna. Vi är bättre nu än någonsin tidigare och krossar många länder på i grannkommunerna men även internationellt. Ändå så växer berget avsevärt. Vi hinner helt enkelt inte ta hand om allt som skall återvinnas. I dagsläget tas ungefär 89% av allt avfall om hand och det gör att berget ändå stadigt växer. Ett bra exempel är att man brukar strunta i att gräva upp gamla kablar som inte används utan att man istället bara gräver ned nya. Det gör att det finns helt ren koppar i marken som borde grävas upp, återvinnas och göras någonting med.