Återvinning på jobbet och i hemmet

I Sverige är vi duktiga på återvinning. Vi tar till vara på våra uttjänta föremål, sköljer ur mjölkkartonger och pantar burkar. Men det finns alltid mer att göra. Alla hushåll är skyldiga att sortera returpapper, elavfall och grovsopor, vilket är en anledning till att Sverige kan stoltsera med sin välfungerande återvinning. Hans Andersson Recycling är ett av de största återvinningsföretagen på den svenska marknaden. Företaget finns representerat på 20 anläggningar runt om i Sverige. Hans Andersson hjälper till med återvinning och erbjuder sina tjänster till bland annat restauranger, dagligvaruhandeln, fastighetsägare och industrin. Förr handlade återvinning mest om att samla in papper, men företag som Hans Andersson förädlar avfall till nya råvaror. Målet med återvinning är att på sikt skapa en återvinning som är långsiktigt hållbar. Syftet är att minska miljöpåverkan från skilda enheter i samhället, genom återvinning och handel med papper, plast och kemikalier.

Men hur gör privatpersonen?

Det är bra att företag kan få hjälp med sitt avfall, eftersom mängden vida överstiger hur mycket sopor ett vanligt hushåll producerar. I hemmet finns det ett antal grundläggande regler kring sopåtervinning, vilket är samma princip som på jobbet. Utöver att slänga glas, papper och metall i separata enheter finns det några fler saker att tänka på. Lågenergilampor är bra för miljön, men farliga att ha sönder. De uttjänta lamporna måste lämnas på en återvinningscentral. Om en lågenergilampa går sönder avger den kvicksilver som är farligt för både miljö och människor, så se upp. Glöm inte heller att hålla det snyggt på återvinningsstationen, för att göra återvinningen så praktisk och smidig som möjligt.