Alternativ till konventionell fiskodling

Det är väl känt vid det här laget att det konventionella fisket tär hårt på bestånden av fisk i världshaven. Journalisten Isabella Lövin blev inröstad i EU-parlamentet för miljöpartiets räkning, för att arbeta för att förändra EU:s fiskepolitik. Dagens situation är ohållbar.

Fiskodling framhålls ofta som ett alternativ till fiske med trål. Problemet är bara att de fiskar som odlas, exempelvis lax, är rovfiskar som måste matas med annan fisk, och denna fisk trålas därför fortfarande, och hotas med utfiskning fast det inte rör sig om matfisk.

Odling av alger

Som tur är pågår det försök och experiment för att finna alternativ till den typ av fiskodling som dominerar idag. Kanske kommer det i framtiden att gå att äta goda rovfiskar med gått samvete. Det första exemplet i denna artikel är dock inte bara ett alternativ till fiskodling som den utförs idag; det rör sig om ett alternativ till fisk över huvud taget. En anledning till att många äter fisk är att det innehåller den nyttiga fettsyran omega-3. Många tar också kosttillskott innehållande denna fettsyra, och dessa kosttillskott framställs av fisk.

Det går dock att producera omega-3 med vegetabilisk råvara, nämligen alger. Fredrika Gullfot forskade på alger, men tyckte att akademins kvarnar malde alltför långsamt. Hon startade då ett företag, Simris Alg, för att tillverka omega-3-preparat av odlade alger. Som av en händelse kan odlade alger förhoppningsvis också användas till producera biobränsle.

Nya matvanor på fiskodlingarna

Musselodling är ett effektivt sätt att rena haven, och musslor är dessutom ett uppskattat livsmedel. Dessvärre går det i Sverige bara att odla musslor på västkusten, eftersom de som odlas i den näringsfattiga Östersjön blir för små för att kunna säljas som livsmedel. Men nu pågår försök med att mala Östersjömusslor till mjöl, och använda detta mjöl som foder i fiskodlingar. I Norge har man även påbörjat arbetet för att ta fram ett fiskfoder baserat på stärkelse från gran.