Teknik för en grönare framtid

Om vi ska överleva på den här planeten så kan vi inte fortsätta som vi har gjort hittills, därom är de allra flesta överens. Men att bara sluta använda den teknologi som vi har idag, och börja leva som på stenåldern mitt bland bilar och betonghus är inte heller en framkomlig väg. Det är tekniken som är vägen framåt.

Tack vare forskning och innovationer så har en del allvarliga miljöproblem kunnat lösas. Ett exempel är ozonhålet. Ett annat är vattenrening, där stora framsteg gjorts på många håll, även om mycket också återstår att göra. Ingen bör förneka de utmaningar som ligger framför oss, men att bara ge upp skulle knappast göra någonting bättre heller.

Energi från cellulosa

En av de största knäckfrågorna är energiförsörjningen. Det är viktigt att komma bort från beroendet av fossila bränslen, och det finns flera olika alternativ. Vart och ett av dessa har i sin tur sina respektive för- och nackdelar. Troligen kommer inte olja att ersättas med ett enda bränsle, utan med flera olika.

Etanol kan komma att användas som drivmedel, men biogas kommer också att ha en viktig funktion att fylla i framtiden. Om Sverige ska kunna utöka sin produktion av gas gäller det att vi hittar nya sätt att framställa biogas, från resurser som vi har gott om. En sådan resurs är cellulosa, som bl.a. används i de svenska pappersbruken. Halm, trä och rester från skogsindustrin innehåller stora mängder cellulosa. De måste dock rötas innan man kan utvinna biogas, eftersom de annars är svåra att bryta ned.

Anna Teghammar vid högskolan i Borås forskar på hur man ska kunna öka produktionen av biogas genom att använda cellulosarik materia. Hennes forskning handlar om olika metoder för att behandla och röta organiskt material, tillsammans med andra. Det handlar om att få fram den optimala mixen.

Mer om Teghammars forskning finns att läsa här.